razcestnik

Najlepšia hračka je pre dieťa tá, ktorá ho zaujme, zabaví, ku ktorej sa rado vracia a ktorá mu prinesie množstvo zmysluplných podnetov pre jeho všestranný rozvoj.

Deti sú vďačné malé bytosti. Ak im darujete takmer akúkoľvek hračku budú šťastné. Malé deti nie sú priveľmi vyberavé pokiaľ ide o hračky. Rodičia a dospelí, ktorí chcú hračku darovať, by mali byť. Na trhu sa predávajú aj naozaj lacné hračky, ktoré však môžu byť zdraviu škodlivé a pre deti nebezpečné. Preto je dôležité vyberať pozorne, najlepšie od overených firiem, sledovať materiálové zloženie a vypracovanie hračiek vzhľadom na bezpečnosť detí. Najlepšie je vyberať hračky z kvalitných prírodných materiálov (drevo, papier, textil, kov)

Hra je pre dieťa najprirozdenejší spôsobom učenia a hračka stimulom na hľadanie a objavovanie nových vecí.

Hračky, to nie sú len veci na hranie. Hračky, s ktorými sa deti hrajú, by mali byť zábavné, stimulujúce, bezpečné a primerané veku dieťaťa. Hra je totiž dôležitá po sociálnej, mentálnej, fyzickej a emocionálnej stránke dieťaťa. Hračku ako takú, treba chápať ako vývojovú učebnú pomôcku. A samozrejme ku hre dieťa potrebuje pomoc dospelého, ktorý dieťaťu ukáže čo všetko sa dá s hračkou robiť a ako sa zahrať. Najmenšie deti sa učia hrať sa, manipulovať s hračkami a používať ich odpozorovaním a opakovaním toho, čo s hračkou robí dospelý. Pomoc však nesmie byť direktívne vyučovanie, ale podpora záujmu a pozornosti dieťaťa, rozvoj jeho sústredenia a podpora toho, čo ho pri hre aktuálne osloví a čo je pre neho z vývojového hľadiska dôležité.

Pri výbere hračky je dôležité sledovať dieťa pri hre, všímať si ako a s čím sa hrá, čo ho zaujíma, čím by sme mohli ešte viac podporiť jeho zručnosti a schopnosti a rozvinúť témy, ktoré ho zaujímajú. Ak vidíme, že dieťa vhadzuje napríklad do fľaše menšie predmety môžeme mu vybrať a ponúknuť hračku na vhadzovanie tvarov, s ktorou bude rozvíjať svoje zručnosti v manipulácii , jemnú motoriku a bude poznávať základné geometrické tvary. Ak potrebujeme napríklad podporiť záujem dieťaťa o chodenie vyberieme dieťaťu hračku na tlačenie alebo ťahanie. Rozvinieme pohybové schopnosti a hrubú motoriku dieťaťa a navyše s hračkou dieťatko zažije kopu zábavy a stane sa milým spoločníkom na prechádzkach vonku.

Je vhodné ak hračka čo najpresnejšie kopíruje vývinové štádium a úroveň dieťaťa, rozvíja čo vie,  ovláda a dokáže a má podporiť aktuálne záujmy dieťaťa.

Kritériá na posúdenie vhodnej hračky:

Hračky musia byť jednoduché

Hračky, ktoré majú príliš veľa funkcií, neumožňujú dieťaťu rozvíjať vlastnú predstavivosť. Bábiky a plyšáky, ktoré hovoria, či spievajú sú síce obrovským lákadlom, ale pôsobia obmedzene, pretože len prehrávajú situácie. Dieťa je v tomto prípade len režisérom, čo stláča gombíček, a na akcii sa nezúčastňuje. Takéto hračky popierajú schopnosť používať svoju predstavivosť. Najlepšie hračky sú často tie najjednoduchšie , pretože umožňujú deťom byť samostatne kreatívne a spontánne. Hračka musí byť zábavná, nielen chvíľkovo. Musí dieťa inšpirovať k tvorivosti a predstavivosti, aby sa k nej stále vracalo.

Len niekoľko hračiek naraz

Deťom netreba veľa hračiek. Potom nevedia, čo skôr a hra zostáva povrchná, nevedia po sebe upratať a nedokážu sa sústrediť. Treba im poskytnúť dostatok času na preskúmanie jednotlivých hračiek. Keď ste zaplavení hračkami od príbuzných a známych postačuje jednoduchá pomoc. Vytrieďte hračky podľa vašej voľby na menšie množstvo a zvyšok schovajte na niekoľko týždňov.. Hračky po čase obmeníte. Treba byť však trpezlivý a nevyhadzovať hračky hneď ako deti omrzia. V rôznych štádiách vývoja detí nesie tá istá hračka v sebe nové podnety a tvorivé variácie pre ich rozvoj. Nájdite si preto čas a hrajte sa s deťmi. Deti sa učia pozorovaním, opakovaním toho, čo vidia. Čím viac sa im budete venovať, tým rýchlejšie budú dosahovať pokroky vo vývoji.

V detskej izbe, alebo v kútiku, ktoré má dieťa na hranie je vhodné hračky rozdeliť. Pre dieťa na dostupné miesto umiestnite tie, ktoré dieťa bezpečne ovláda a vie ich samo v hre použiť. Vyberie si samostatne s čím sa chce hrať. Na vyššie miesto umiestnite hračky, ktoré vyžadujú pomoc a prítomnosť rodiča, resp. dospelého pri hre. Dieťa takéto hračky ešte nevie vhodne pri hre využiť, boli by len zbytočne rozhádzané, pomiešané alebo zničené.

Nastavte deťom limit pre elektroniku

Žijeme v elektronickej dobe a každý rodič si myslí, že svoje dieťa dokáže udržať v dostatočnej vzdialenosti od počítačov, tabletov, telefónov, či televízie. Skúsme sa na vec pozrieť naozaj reálne. Dnešná elektronika je plná zvukov, pohyblivých obrázkov a nevídaných možností. Všetci navôkol držia pod chvíľou v ruke mobilný telefón, túto malú zázračnú krabičku, rozpráva do nej, pozerá sa na ňu, ťuká do nej prstom a smeje sa. A neraz sa nám stane, že ho pri veľkom naliehaní vložíme do malých rúk. Nie je v tom nič zlé, ak sa limity udržia. Výskum totiž naznačil, že elektronické hračky predstavujú možné nebezpečenstvo pre zdravie a vývoj dieťaťa, ak sa s nimi hrá pridlho. Je to nebezpečenstvo straty sluchu pri hlasných hračkách, priberanie na váhe z dôvodu nečinnosti a vysedávania pri hre, prípadne oneskorený vývoj reči, jazykových schopností, jemnej motoriky a manipulačných zručností. Jedna zo zahraničných štúdii dokonca poukazuje na to, že pasívne hračky a pasivita pri hraní elektronických hier môže ovplyvniť schopnosť dieťaťa samostatne myslieť.

Elektronika ovplyvňuje schopnosť dieťaťa sústrediť sa. Hračky, ktoré využívajú blikajúce svetlá, neustále zmeny a pohyb, nevyžadujú, aby sa dieťa sústredilo na jednu vec príliš dlho. Pre deti, ktoré sa s takýmito hračkami hrajú, je ťažšie sústrediť sa napríklad na knižky, alebo nepohybujúce sa hračky. Odporúčame namiesto mobilu podať dieťaťu radšej knižku, ktorá práve podporuje schopnosť sústrediť sa. Podporujete tak aj vývoj jeho sveta fantázie.

Výber hračky podľa veku dieťaťa

Deti majú radi hračky, ktoré vedia zvládnuť a na ktoré sú zrelé. Ak budete príliš nároční, deti hračka nezaujme, nebude vedieť ako ju použiť, ako sa zahrať, môže zostať frustrované, prípadne si ublížiť. Preto jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere hračky je dbať na výber podľa vývojového stupňa dieťaťa aj vzhľadom na ich bezpečnosť. Je dôležité rešpektovať mentálnu a pohybovú úroveň dieťaťa , neporovnávať čo dieťa zvládne a s čím sa hrajú iné deti v rovnakom veku. Každé dieťa je individualita, v každej vývojovej etape sa dieťa hrá iným spôsobom a dáva prednosť iným podnetom. Hračka, ktorú dieťaťu ponúkneme má odzrkadlovať jeho záujem a pozornosť a schopnosť zvládnuť hru.
© Detská hračka, s.r.o.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info